Workshop med fokus på bioekonomins utmaningar

Workshop med fokus på bioekonomins utmaningar

BioWiseTrans är ett nordiskt nätverksprojekt med syftet att upprätthålla och utveckla ett unikt gränsöverskridande (tvärvetenskapligt och intressentinkluderande) nätverk för att studera och driva omställningen till en ny och primärt mark- och biomassabaserad...