Kalendarium

2020

Augusti

25 Demonstration av Geografisk informationshantering för kartläggning av landskapsresurser (digitalt via zoom)

19 Digital konferens om projektets resultat

 

2019

November

18 Kompetens- och erfarenhetsutbyte kring forskningsresultat om skogens olika värden, Klarälvdalens Folkhögskola, Stöllet

Oktober

25 Workshop Värmlands sätrar – hot eller möjligheter? Klarälvdalens folkhögskola, Stöllet

September
28 Landskapsresursanalys i norra Värmland. Del 2.

Maj
11 Landskapsresursanalys i norra Värmland. Utmarksmuséet i Ransby.

Mars
27-28 Konferens: People and Networks matter – Enabling Sustainable Bioeconomy Transition.

2018

September
18 Forskningsdagene 2018 – Universitetssatsing Høgskolen i Innlandet. Professor Harry P. Andreassen forteller om Interreg-prosjektet Innovasjon for grønn omstilling i skogen, Ingoskog.

24-28 Landskapsresursanalys i Trysil med anknytning till projektet BioTour. Trysilvassdraget och Høgskolen i Innlandet (Hedmark)

26-29 Konferens Destination Dynamics i Köpenhamn, doktorand Eugino Conti från Ingoskog presenterar studie om hur besökare speglar sina upplevelser i Fulufjället via instagram.

November
30 Lunchseminarium i samverkan med Global Kunskap. “Hur kan vi göra grön omställning tillsammans”? Torsby kommun

2019

September
28 Landskapsresursanalys i norra Värmland. Del 2.

Maj
11 Landskapsresursanalys i norra Värmland. Utmarksmuséet i Ransby.

Mars
27-28 Konferens: People and Networks matter – Enabling Sustainable Bioeconomy Transition.

2018

September
18 Forskningsdagene 2018 – Universitetssatsing Høgskolen i Innlandet. Professor Harry P. Andreassen forteller om Interreg-prosjektet Innovasjon for grønn omstilling i skogen, Ingoskog.

24-28 Landskapsresursanalys i Trysil med anknytning till projektet BioTour. Trysilvassdraget och Høgskolen i Innlandet (Hedmark)

26-29 Konferens Destination Dynamics i Köpenhamn, doktorand Eugino Conti från Ingoskog presenterar studie om hur besökare speglar sina upplevelser i Fulufjället via instagram.

November
30 Lunchseminarium i samverkan med Global Kunskap. “Hur kan vi göra grön omställning tillsammans”? Torsby kommun