Nyheter

Pricka in konferensen med alla resultat från projektet

Med anledning av coronavirusets spridning är konferensen framflyttad och mer information kommer.

Nu går detta treåriga projekt mot sitt slut och vi vill bjuda in till finalen – en konferens där kunskap och erfarenheter delas.
När? Prel. 18-19 augusti 2020
Var? Karlstads universitet, Karlstad, Sverige

tallkotte

Skogens olika värden i fokus på kompetens- och erfarenhetsdag

I november hölls ett seminarium på Klarälvdalens folkhögskola, Värmland, med presentation av forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Trysil, Norge och det värmländska arbetet med ett regionalt skogsprogram. Den gemensamma beröringspunkten var ett samhällsvetenskapligt perspektiv på frågan: Hur gör vi för att ställa om till en hållbar skoglig bioekonomi?

tre personer i grupp

Kompetens-och erfarenhetsutbyte om skogens olika värden 18 november

I projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen, har forskare och praktiker testat Landskapsresursanalys som en modell för att synliggöra skogens olika värden i norra Klarälvsdalen och Trysiltrakten. Nu vill vi berätta vad vi sett och vad vi lärt oss. Den 18 november är det dags för kompetens- och erfarenhetsutbyte på Klarälvdalens Folkhögskola i Stöllet. Anmäl dig senast 25 oktober!

Harry P Andreassen har gått bort

Saknad och sorg. Tisdag den 21 maj mottog högskoleledningen för Høgskolen i Innlandet beskedet att Harry P Andreassen gått bort efter en tids sjukdom. Harry var en av de drivande krafterna inom projektet Ingoskog med innovativa idéer och stor kunskap. Läs minnesord...

Forskning og innovasjon utvikler opplevelser i Trysil

190513 I - For oss er det viktig å bidra til noe som kan skape verdi og praktisk nytte for våre medlemmer. I den sammenheng er forskning og innovasjon viktig for å bygge spisskompetanse. Det gjør vi nå sammen med Ingoskog-prosjektet sier Kristian Bjørnstad, utviklingsleder i Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS).

Drivkrafter för en hållbar omställning till bioekonomi

2019-03-29 Hur ökar vi takten i omställningen till en hållbar bioekonomi? Vilka är drivkrafterna och hur ser utmaningarna ut? En del handlar om innovation och nya tekniska lösningar, men lika viktigt är att förändra regler och ramverk på global, nationell och regional nivå. Att människor behöver träffas och utbyta kunskaper, erfarenheter och bygga nätverk är en nödvändighet. Konferensen People and networks matter - enabling sustainable bioeconomy transition, som arrangerades 27-28 mars, utgjorde en arena för att nätverka, utbyta kunskap - och skapa policy. Läs hela artiklen och se filmen.

personer sitter på en scen och pratar

Workshop för att undersöka skogens olika värden

2019-02-28. Att odla och bruka, att vandra i, jaga i, plocka bär och svamp i. Att hämta kraft och energi ur - på olika sätt. Ibland sammanfaller intressen och ibland går de isär. För att göra olika värden synliga och driva en hållbar utveckling i ett område, kan metoden landskapsresursanalys, LRA, vara en väg framåt. Nu ska metoden provas i norra Klarälvdalen i Värmland, inom projektet Ingoskog.

Group of three women and one man inside building.

Brasilianskt regeringsintresse för smart specialisering i Värmland

2018-12-06. Representanter för den brasilianska regeringen besökte under två dagar Värmland för att hämta inspiration till regional utveckling. En gedigen presentation av arbetet inom Akademin för smart specialisering och besök på konferensen Business from bioeconomy stod på programmet. Margareta Dahlström från Ingoskog deltog och presenterade arbetet kring grön omställning i skogen.