Nyheter

Ingoskog avslutat

Ingoskog pågick 2017-2020. Välkommen att ta del av resultaten här på webbplatsen.

Succé för digital slutkonferens

20-08-28 Ingoskogs slutkonferens var tänkt att hållas på plats i Karlstad, men på grund av corona-pandemin fick projektet tänka om och ställa om till en digital konferens istället. Den 19 augusti träffades dryga 70-talet deltagare från olika platser i Sverige och Norge över zoom. Och det blev en konferens med kunskap och erfarenheter som delades, frågor och samtal.

Metodutveckling av LRA i norra Klarälvdalen – nu finns handboken

20-08-28 Skulle en modifierad version av metoden Landskapsresursanalys, LRA, kunna användas för att identifiera och kommunicera olika värden i skogen? Kan en sådan process vara ett verktyg för att underlätta en prioritering mellan olika sätt att generera ekonomiska värden ur skogen och samtidigt hitta en hållbar balans mellan att bruka och bevara? Nu finns handboken som berättar hur metodutvecklingen gick till.

People sitting in groups by tables

Filmer från projektet

2020-08-19 Inom Ingoskog finns ett antal filmer. Det är intervjuer med forskare och praktiker som berättar mer om projektets innehåll.

Ny bok final för Ingoskog

2020-08-04 Boken ”Skogen som resurs i en gränsregion” är en antologi med bidrag från svenska och norska sida partners i projektet Ingoskog. Det handlar till exempel om affärsmodeller för hållbar besöksnäring, värdeskapande naturturism, metoder för att synliggöra fler värden som skogen rymmer och hur ekonomi och ekologisk hållbarhet i skogen kan balanseras.

omslag bok Skogen som resurs i en gränsregion

Digital slutkonferens 19 augusti – ta del av kunskap och erfarenheter från projketet

2020-06-15 Hur kan vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det har varit utgångspunkten i projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen. Här har norska och svenska forskare och praktiker samarbetat kring frågor som hållbar turismutveckling, affärsmodeller för hållbar turism samt hur fler aktörer kan involveras när skogens olika värden diskuteras. Nu bjuder vi in till finalen – en digital konferens där kunskap och erfarenheter delas.

tallkotte