Nyheter

Digital slutkonferens 19 augusti – ta del av kunskap och erfarenheter från projketet

2020-06-15 Hur kan vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det har varit utgångspunkten i projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen. Här har norska och svenska forskare och praktiker samarbetat kring frågor som hållbar turismutveckling, affärsmodeller för hållbar turism samt hur fler aktörer kan involveras när skogens olika värden diskuteras. Nu bjuder vi in till finalen – en digital konferens där kunskap och erfarenheter delas.

tallkotte

Metodutveckling om skogens värden skapar intresse

2020-05-08 En arbetsmetod för att synliggöra olika värden i skogen har tagits fram inom projektet Ingoskog. Metoden bygger på en vidareutveckling av det norska konceptet landskapsresursanalys och väcker intresse, nu senast på ett seminarium med Region Värmland.

Hand picking up a leaflet

Ny vetenskaplig artikel publicerad

2020-05-14 "Economic Gain vs. Ecological Pain—Environmental Sustainability in Economies Based on Renewable Biological Resources" heter artikeln, som publicerades i slutet av april på open access publishers MDPI, Sustainability.

Pricka in konferensen med alla resultat från projektet

Med anledning av coronavirusets spridning är konferensen framflyttad och mer information kommer.

Nu går detta treåriga projekt mot sitt slut och vi vill bjuda in till finalen – en konferens där kunskap och erfarenheter delas.
När? Prel. 18-19 augusti 2020
Var? Karlstads universitet, Karlstad, Sverige

tallkotte

Skogens olika värden i fokus på kompetens- och erfarenhetsdag

I november hölls ett seminarium på Klarälvdalens folkhögskola, Värmland, med presentation av forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Trysil, Norge och det värmländska arbetet med ett regionalt skogsprogram. Den gemensamma beröringspunkten var ett samhällsvetenskapligt perspektiv på frågan: Hur gör vi för att ställa om till en hållbar skoglig bioekonomi?

tre personer i grupp

Kompetens-och erfarenhetsutbyte om skogens olika värden 18 november

I projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen, har forskare och praktiker testat Landskapsresursanalys som en modell för att synliggöra skogens olika värden i norra Klarälvsdalen och Trysiltrakten. Nu vill vi berätta vad vi sett och vad vi lärt oss. Den 18 november är det dags för kompetens- och erfarenhetsutbyte på Klarälvdalens Folkhögskola i Stöllet. Anmäl dig senast 25 oktober!

Harry P Andreassen har gått bort

Saknad och sorg. Tisdag den 21 maj mottog högskoleledningen för Høgskolen i Innlandet beskedet att Harry P Andreassen gått bort efter en tids sjukdom. Harry var en av de drivande krafterna inom projektet Ingoskog med innovativa idéer och stor kunskap. Läs minnesord...

Forskning og innovasjon utvikler opplevelser i Trysil

190513 I - For oss er det viktig å bidra til noe som kan skape verdi og praktisk nytte for våre medlemmer. I den sammenheng er forskning og innovasjon viktig for å bygge spisskompetanse. Det gjør vi nå sammen med Ingoskog-prosjektet sier Kristian Bjørnstad, utviklingsleder i Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS).