Konferensen Skogens värden – innovation för grön omställning i skogen

Välkommen till slutkonferens för projektet Ingoskog!

Nu går Ingoskogprojektet mot sitt slut och vi vill bjuda in till finalen – en konferens där kunskap och erfarenheter delas. Välkomna att lyssna på och samtala med bland andra:

  • Keynote speaker Morten Clemetsen
    “Å avdekke stedets muligheter: Landskapsreurser som grunnlag fot bred verdiskaping”
  • Keynote speaker Erica Björndotter
    “Genom trädtaket – Jämställdhet och mångbruk i skogen”
  • Keynote speaker Kristian Björnstad
    “Mellomromsutvikling – Integret utvikling i skogens mellomrom”

När? 12-13 maj 2020
Plats? Hus 12, Karlstads universitet, Karlstad, Sverige
Anmälan senast 20 april 
Anmäl dig här!

Vi hoppas att få träffa dig på konferensen där vi delar nya erfarenheter och kunskap!
Margareta Dahlström, Karlstads universitet och Marius Kjønsberg, Høgskolen i Innlandet
margareta.dahlstrom@kau.se och marius.kjonsberg@inn.no

Program

Tisdag 12 maj

kl. 10.00 – 10.30 Registrering samt kaffe och smörgås,12-torget
kl.10.30 Konferensen öppnas, Geijersalen
kl.10.45 Keynote: Morten Clementsen, Å avdekke stedets muligheter: Landskapsreurser som grunnlag fot bred verdiskaping
kl.11.30-12.30 Session 1 tema A Hållbarhet och ekologi (chair: Margareta Dahlström)
kl. 12.30-13.30 Lunch,12-torget
kl. 13.30 – 14.50 Session 2 tema B Landskapsresursanalys, GIS och samverkansprocesser (chair: Susanna Heldt Cassel)
kl. 14.50-15.20 Fika, 12-torget
kl.15.20-16.20 Session 3 tema A Hållbarhet och ekologi (chair: Torfinn Jahren)
kl. 16.20-17.00 Keynote: Erica Björndotter, Genom trädtaket – Jämställdhet och mångbruk i skogen
kl.18.30 Middag på Värmlands museum

Onsdag 13 maj

kl.9.00-10.45 Session 4, tema C Turism och forrettningsmodeller (chair: Marius Kjønsberg)
kl.10.45-11.00 Fika, 12-torget
kl.11.15-12.00 Keynote Kristian Bjørnstad
kl.12.00-12.30 Konferensen avslutas
kl.12.30-13.30 Lunch, 12-torget

Konferensens teman:
Tema A: Hållbarhet och ekologi
Tema B: LRA, GIS (Geografiska informstionssytem) och samverkansprocesser
Tema C: Turism och forrettningsmodeller

Presentatör(er) Tema Titel
Ida Grundel A Grön omställning i skogen
Torfinn Jahren A Økosystemtjenster synergieffekter og kompromisser
Christian Strømme A Ekologisk hållbarhet: Fundament, användning og utmaningar
Kristin Evensen Gangås A ”Tillämpad ekologi i hållbara skogsekosystem”
Kristin Gustafsson B Samverkan i skogen: Lärdomar från samverkansprocesser om hållbart nyttjande av skog
Nina Christenson

Henrik Grund

B Att synliggöra och kommunicera skogens subjektiva värden
Thomas Vogler B Identifisere naturresurser med bruk av geodata og GIS
Hans Holmengen

Jo Kleiven

C En intervjuundersøkelse av forrettningsmodeller hos reiselivsrelaterte bedrifter ved Fulufjäll, Trysil og Finnskogen
Eva Svensson

Ingela Kåreskog

C Sätrar i Värmland i dåtid, nutid och framtid
Susanna Heldt Cassel C Sociala medier och uppkoppling/frånkoppling i skapandet av naturupplevelser i skogen
Mathea Sætre

Synnöve Galaasen Olsen

C Utvikling av naturbaserte reiselivsprodukter med Taiga Trail som eksempel
För mer praktisk information kontakta konferensens koordinator

I samarbete med Region Värmland

tallkotte