Demonstration av geografisk informationshantering för kartläggning av landskapsresurser

GIS, geografiska informationssystem, kan vara ett effektivt verktyg för att kartlägga olika resurser och värden i skog och landskap. Var finns skog som är färdig att avverkas? Var finns naturreservat och biotopskyddsområden? Var går vandringsleder och var finns fornlämningar? Det finns en hel del tillgänglig data som kan kombineras för att kartlägga och analysera landskapets resurser. Jan Haas, lärare och forskare i geomatik vid Karlstads universitet, berättar mer om GIS-system och visar hur tekniken kan användas vid en landskapsresursanalys.

Tisdag 25 augusti

  • 13:00 – 13:05 Introduktion
  • 13:05 – 13:20 Geografiska informationssystem och datastrukturer
  • 13:20 – 13:40 Datakällor och datainsamling
  • 13:40 – 14:00 Från verklighet till karta – att skapa egen geodata
  • Bensträckare
  • 14:15 – 14:30 Geografiska analyser
  • 14:30 – 14:45 Visualisering och kommunikation
  • 14:45 – 15:00 Diskussion och avslutning

Arrangemanget är kostnadsfritt och digitalt via Zoom, länk skickas någon dag i förväg. Anmälan senast fredag 21 augusti till ingoskog@kau.se.

Välkomna!