Ingoskog

Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Kompetens-och erfarenhetsutbyte om skogens olika värden 18 november

I projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen, har forskare och praktiker testat Landskapsresursanalys som en modell för att synliggöra skogens olika värden i norra Klarälvsdalen och Trysiltrakten. Nu vill vi berätta vad vi sett och vad vi lärt oss. Den 18 november är det dags för kompetens- och erfarenhetsutbyte på Klarälvdalens Folkhögskola i Stöllet. Anmäl dig senast 25 oktober! Läs mer

Harry P Andreassen har gått bort

Saknad och sorg. Tisdag den 21 maj mottog högskoleledningen för Høgskolen i Innlandet beskedet att Harry P Andreassen gått bort efter en tids sjukdom. Harry var en av de drivande krafterna inom...

Läs mer

Projektet

Ingoskog arbetar för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning hos högskolor, klusterorganisationer, företag, organisationer och civilsamhället i Inre Skandinavien. Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Gå med i vår Facebookgrupp

I vår Facebookgrupp kan du följa projektet och vara med och diskutera aktiviteter och resultat.

 

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

Partners