Ingoskog

Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Digital slutkonferens 19 augusti – ta del av kunskap och erfarenheter från projketet

2020-06-15 Hur kan vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det har varit utgångspunkten i projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen. Här har norska och svenska forskare och praktiker samarbetat kring frågor som hållbar turismutveckling, affärsmodeller för hållbar turism samt hur fler aktörer kan involveras när skogens olika värden diskuteras. Nu bjuder vi in till finalen – en digital konferens där kunskap och erfarenheter delas.

tallkotte

Metodutveckling om skogens värden skapar intresse

2020-05-08 En arbetsmetod för att synliggöra olika värden i skogen har tagits fram inom projektet Ingoskog. Metoden bygger på en vidareutveckling av det norska konceptet landskapsresursanalys och väcker intresse, nu senast på ett seminarium med Region Värmland.

Hand picking up a leaflet

Projektet

Ingoskog arbetar för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning hos högskolor, klusterorganisationer, företag, organisationer och civilsamhället i Inre Skandinavien. Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Gå med i vår Facebookgrupp

I vår Facebookgrupp kan du följa projektet och vara med och diskutera aktiviteter och resultat.

 

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

Partners