Ingoskog

Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Pricka in konferensen med alla resultat från projektet

Med anledning av coronavirusets spridning är konferensen framflyttad och mer information kommer.

Nu går detta treåriga projekt mot sitt slut och vi vill bjuda in till finalen – en konferens där kunskap och erfarenheter delas.
När? Prel. 18-19 augusti 2020
Var? Karlstads universitet, Karlstad, Sverige

tallkotte

Skogens olika värden i fokus på kompetens- och erfarenhetsdag

I november hölls ett seminarium på Klarälvdalens folkhögskola, Värmland, med presentation av forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Trysil, Norge och det värmländska arbetet med ett regionalt skogsprogram. Den gemensamma beröringspunkten var ett samhällsvetenskapligt perspektiv på frågan: Hur gör vi för att ställa om till en hållbar skoglig bioekonomi?

tre personer i grupp

Kompetens-och erfarenhetsutbyte om skogens olika värden 18 november

I projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen, har forskare och praktiker testat Landskapsresursanalys som en modell för att synliggöra skogens olika värden i norra Klarälvsdalen och Trysiltrakten. Nu vill vi berätta vad vi sett och vad vi lärt oss. Den 18 november är det dags för kompetens- och erfarenhetsutbyte på Klarälvdalens Folkhögskola i Stöllet. Anmäl dig senast 25 oktober!

Projektet

Ingoskog arbetar för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning hos högskolor, klusterorganisationer, företag, organisationer och civilsamhället i Inre Skandinavien. Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Gå med i vår Facebookgrupp

I vår Facebookgrupp kan du följa projektet och vara med och diskutera aktiviteter och resultat.

 

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

Partners