Ingoskog

Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Ny bok final för Ingoskog

2020-08-04 Boken ”Skogen som resurs i en gränsregion” är en antologi med bidrag från svenska och norska sida partners i projektet Ingoskog. Det handlar till exempel om affärsmodeller för hållbar besöksnäring, värdeskapande naturturism, metoder för att synliggöra fler värden som skogen rymmer och hur ekonomi och ekologisk hållbarhet i skogen kan balanseras.

omslag bok Skogen som resurs i en gränsregion

Digital slutkonferens 19 augusti – ta del av kunskap och erfarenheter från projketet

2020-06-15 Hur kan vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det har varit utgångspunkten i projektet Ingoskog - Innovation för grön omställning i skogen. Här har norska och svenska forskare och praktiker samarbetat kring frågor som hållbar turismutveckling, affärsmodeller för hållbar turism samt hur fler aktörer kan involveras när skogens olika värden diskuteras. Nu bjuder vi in till finalen – en digital konferens där kunskap och erfarenheter delas.

tallkotte

Projektet

Ingoskog arbetar för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning hos högskolor, klusterorganisationer, företag, organisationer och civilsamhället i Inre Skandinavien. Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Gå med i vår Facebookgrupp

I vår Facebookgrupp kan du följa projektet och vara med och diskutera aktiviteter och resultat.

 

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

Partners