Ingoskog

Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Succé för digital slutkonferens

20-08-28 Ingoskogs slutkonferens var tänkt att hållas på plats i Karlstad, men på grund av corona-pandemin fick projektet tänka om och ställa om till en digital konferens istället. Den 19 augusti träffades dryga 70-talet deltagare från olika platser i Sverige och Norge över zoom. Och det blev en konferens med kunskap och erfarenheter som delades, frågor och samtal.

Metodutveckling av LRA i norra Klarälvdalen – nu finns handboken

20-08-28 Skulle en modifierad version av metoden Landskapsresursanalys, LRA, kunna användas för att identifiera och kommunicera olika värden i skogen? Kan en sådan process vara ett verktyg för att underlätta en prioritering mellan olika sätt att generera ekonomiska värden ur skogen och samtidigt hitta en hållbar balans mellan att bruka och bevara? Nu finns handboken som berättar hur metodutvecklingen gick till.

People sitting in groups by tables

Projektet

Ingoskog arbetar för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning hos högskolor, klusterorganisationer, företag, organisationer och civilsamhället i Inre Skandinavien. Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Gå med i vår Facebookgrupp

I vår Facebookgrupp kan du följa projektet och vara med och diskutera aktiviteter och resultat.

 

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

Partners