Ingoskog

Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

People and Networks Matter – Enabling Sustainable Bioeconomy Transition. Conference 27-28 March 2019

 

 

Workshop för att undersöka skogens olika värden

2019-02-28. Att odla och bruka, att vandra i, jaga i, plocka bär och svamp i. Att hämta kraft och energi ur - på olika sätt. Ibland sammanfaller intressen och ibland går de isär. För att göra olika värden synliga och driva en hållbar utveckling i ett område, kan metoden landskapsresursanalys, LRA, vara en väg framåt. Nu ska metoden provas i norra Klarälvdalen i Värmland, inom projektet Ingoskog. Läs mer
Group of three women and one man inside building.

Brasilianskt regeringsintresse för smart specialisering i Värmland

2018-12-06. Representanter för den brasilianska regeringen besökte under två dagar Värmland för att hämta inspiration till regional utveckling. En gedigen presentation av arbetet inom Akademin för smart specialisering och besök på konferensen Business from bioeconomy stod på programmet. Margareta Dahlström från Ingoskog deltog och presenterade arbetet kring grön omställning i skogen. Läs mer
Brasilianskt regeringsintresse för smart specialisering i Värmland

Hallå där, Diana Morales, ny postdoktor …

Diana Morales är ny postdoktor vid Karlstads universitet och kommer bland annat att jobba inom Ingoskog. Hon är anställd på två år och hennes forskning kommer att vara inom Akademin för smart specialisering och projektet Skogen som resurs och möjlighet för regional utveckling. Läs mer
Hallå där, Diana Morales, ny postdoktor …

Projektet

Ingoskog arbetar för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning hos högskolor, klusterorganisationer, företag, organisationer och civilsamhället i Inre Skandinavien. Genom grön omställning med skogen som resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Gå med i vår Facebookgrupp

I vår Facebookgrupp kan du följa projektet och vara med och diskutera aktiviteter och resultat.

 

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

Partners