BioWiseTrans är ett nordiskt nätverksprojekt med syftet att upprätthålla och utveckla ett unikt gränsöverskridande (tvärvetenskapligt och intressentinkluderande) nätverk för att studera och driva omställningen till en ny och primärt mark- och biomassabaserad bioekonomi. Projektet är medfinansierat av Nordisk Kommittee för Lantbruks- och matforskning och Nordisk Skogsforskning och samarbetspartners. Den 18-20 juni träffades representanter från Nordregio, NIBIO, LUKE, Oslo universitet och Karlstads universitet i norska Hamar med omnejd. Det var den andra workshopen i nätverket och liksom förra gången deltog även intressenter från Norge, Sverige och Finland.

Merparten av programmet ägnades åt behovet av att fokusera på och studera konflikter och synergier i förändringen från dagens fossilbränsleberoende samhälle till en fullt ut biobaserad ekonomi. Främst skogen stod i centrum och 15-talet forskar och praktiker diskuterade gemensamt balansen mellan ekonomiska mål (produktion), socialt nyttjande av skogen (rekreation och turism) samt miljömässiga hänsyn (ekologisk balans och bevarandeaspekter).

– Workshopen var högrelevant för Ingoskog – inte minst med tanke på att Hedmarksområdet har en bioekonomi-strategi som påverkar kommunal och regional samhällsplanering, hur gemensam mark används för skogsbruk och betesmark, friluftsliv och fritidshusbebyggelse. Jag och Ingoskogsforskaren Ida Grundel deltog tillsammans med vår intressentpartner Stefan Degerlund från Sebrafilm och Global Kunskap i Torsby, berättar Margareta Dahlström, projektledare för Ingoskog.

BioWiseTrans avslutande konferens kommer att äga rum i Karlstad den 27-28 mars 2019.

Läs hela artikeln om workshopen i Hamar på nordicforestresearch.org.

Text: Elin Slätmo och Karen Refsgaard. Bearbetning Christina Knowles.