Succé för digital slutkonferens

Succé för digital slutkonferens

Ingoskogs slutkonferens var tänkt att hållas på plats i Karlstad, men på grund av corona-pandemin fick projektet tänka om och ställa om till en digital konferens istället. Den 19 augusti träffades dryga 70-talet deltagare från olika platser i Sverige och Norge i...
Filmer från projektet

Filmer från projektet

Inom Ingoskog finns ett antal filmer. Det är intervjuer med forskare och praktiker som berättar mer om projektets innehåll. Du hittar filmerna under fliken Projektet eller klicka här!
Ny bok final för Ingoskog

Ny bok final för Ingoskog

Boken ”Skogen som resurs i en gränsregion” är en antologi med bidrag från svenska och norska partners i projektet Ingoskog. Det handlar till exempel om affärsmodeller för hållbar besöksnäring, värdeskapande naturturism, metoder för att synliggöra fler värden som...