I år är Mitt Europakampanjen digital. Under veckan visar 90 projekt upp hur EU investeringar gör nytta i deras region. Även avslutade projekt kan delta och Ingoskog visar antologin Skogen som resurs i en gränsregion.