Ingoskogs slutkonferens var tänkt att hållas på plats i Karlstad, men på grund av corona-pandemin fick projektet tänka om och ställa om till en digital konferens istället. Den 19 augusti träffades dryga 70-talet deltagare från olika platser i Sverige och Norge i verktyget zoom. Det blev en konferens med kunskap och erfarenheter som delades, frågor och samtal – och där det geografiska avståndet inte spelade någon roll.

Programmet bjöd bland annat på två föreläsningar: Morten Clemetsen, professor vid Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, NBMU berättade mer om bakgrund, möjligheter och utmaningar kring metoden landskapsresursanalys. Rubriken var “Å avdekke stedets muligheter: Landskapsreurser som grunnlag for bred verdiskaping” och kopplingen till FN:s globala mål för en hållbar samhällsutveckling var tydlig. Susanna Heldt Cassel, professor vid CeTLeR, Högskolan Dalarna i Sverige talade under rubriken ”Sociala medier och uppkoppling/frånkoppling i skapandet av naturupplevelser i skogen”. Erfarenheter från projektet i Fulufjället, som bland annat samlat och analyserat besökarnas bilder på Instagram, visar att en framgångsrik och uthålling besöksnäring behöver ta in besökaren i “paketerbjudandet”. Det handlar om ett gemensamt skapande av värde, där erbjudandet inte kan göras helt färdigt. Det beror även på besökaren hur upplevelsen blir. En del besökare önskar även en naturupplevelse som är helt befriad från digitala medier – ett slags digital detox – och uppskatter till exempel guider som uppmanar till att stänga av mobilen eller att använda den enbart som kamera. En utmaning för naturturism i skogen kan också vara trängsel och stereotypa bilder av exempelvis ett vattenfall, något som kanske blivit extra tydligt denna sommar med “hemester” istället för resor utomlands.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal under ledning av konferensens moderator Nina Engdahl, Attityd. Marius Kjønsberg,Høgskolen i Innlandet, Ida Grundel, Karlstads universitet, Kristian Bjørnstad, Trysilvassdragets Skogeierlag och Ingela Kåreskog, Norra Ny utveckling, samtalade om vikten av ett helhetsperspektiv på skogen och dess värden, risken för överexploatering inom naturturismen och vikten av att ta vara på tidigare generationers kunskap för att bättre möta framtidens utmaningar.

Slutsatsen? Ingoskog har gett kunskap som kommer att användas i praktiken framöver.

Här finns publikationer från projektet, till exempel antologin “Skogen som resurs i en gränsregion”