Boken ”Skogen som resurs i en gränsregion” är en antologi med bidrag från svenska och norska partners i projektet Ingoskog. Det handlar till exempel om affärsmodeller för hållbar besöksnäring, värdeskapande naturturism, metoder för att synliggöra fler värden som skogen rymmer och hur ekonomi och ekologisk hållbarhet i skogen kan balanseras.

– Dagens globala ekologiska och samhälleliga utmaningar kräver en grön omställning till ett fossilfritt cirkulärt samhälle. I denna omställning är skogen en enorm resurs, samtidigt som förändringen innebär en ökad konkurrens om den skogliga biomassan. Skogen kan brukas på många sätt: utöver till timmer, papper och många andra produkter som kan produceras ur biomassan, även till naturbaserad turism, friluftsliv, skogsjordbruk och hälsa. Skog behöver också bevaras, inte minst för den biologiska mångfalden. Skogen har många värden! Det råder intressekonflikter mellan olika värden samtidigt som en del värden kan samsas i skogen. Med den här utgångspunkten kom projektet ”Innovation för grön omställning i skogen” till, skriver projektledarna Margareta Dahlström, Karlstads universitet och Marius Kjønsberg, Høgskolen i Innlandet, i bokens förord.

I antologin samlas lärdomar och erfarenheter från projektet. Redaktörer är Christian Bianchi Strømme, Høgskolen i Innlandet, Susannna Heldt Cassel, Högskolan Dalarna och Tomas Mitander, Karlstads universitet.

Läs Skogen som resurs i en gränsregion som pdf eller beställ ett tryckt exemplar genom att mejla namn och adress till ingoskog@kau.se. Boken är kostnadsfri så långt lagret räcker.