GIS, geografiska informationssystem, kan vara ett effektivt verktyg för att kartlägga olika resurser och värden i skog och landskap. Var finns skog som är färdig att avverkas? Var finns naturreservat och biotopskyddsområden? Var går vandringsleder och var finns fornlämningar? Det finns en hel del tillgänglig data som kan kombineras för att kartlägga och analysera landskapets resurser.

Tisdag 25 augusti berättar Jan Haas, lärare och forskare i geomatik vid Karlstads universitet, mer om GIS-system och visar hur tekniken kan användas vid en landskapsresursanalys.

Arrangemanget är kostnadsfritt och digitalt via Zoom, länk skickas någon dag i förväg. Anmälan senast fredag 21 augusti till ingoskog@kau.se.

Program

  • 13:00 – 13:05 Introduktion
  • 13:05 – 13:20 Geografiska informationssystem och datastrukturer
  • 13:20 – 13:40 Datakällor och datainsamling
  • 13:40 – 14:00 Från verklighet till karta – att skapa egen geodata
  • Bensträckare
  • 14:15 – 14:30 Geografiska analyser
  • 14:30 – 14:45 Visualisering och kommunikation
  • 14:45 – 15:00 Diskussion och avslutning