Hur kan vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det har varit utgångspunkten i projektet Ingoskog – Innovation för grön omställning i skogen. Här har norska och svenska forskare och praktiker samarbetat kring frågor som hållbar turismutveckling, affärsmodeller för hållbar turism samt hur fler aktörer kan involveras när skogens olika värden diskuteras. Nu bjuder vi in till finalen – en digital konferens där kunskap och erfarenheter delas.

Föreläsare är:
Morten Clemetsen, professor vid NBMU, Norge
Å avdekke stedets muligheter: Landskapsreurser som grunnlag for bred verdiskaping
Susanna Heldt Cassel, professor vid Centrum för besöksnäringsforskning, Högskolan Dalarna, Sverige
Sociala medier och uppkoppling/frånkoppling i skapandet av naturupplevelser i skogen

Dessutom panelsamtal om samverkansprocesser, hållbarhet och ekologi, samt turism och affärsmodeller.

Innovation för grön omställning i skogen 19 augusti 2020 kl 13-15 digital konferens via Zoom. Länk skickas några dagar innan konferensens start. Anmälan är öppen fram till 14 augusti och konferensen är avgiftsfri. Läs mer och anmäl dig på konferensens hemsida.