Den 5 maj presenterade Eugenio Conti sitt halvtidsmanus på den kommande doktorsavhandlingen. Seminariet ägde rum på zoom och var välbesökt. Titeln på seminariet var detsamma som på avhandlingsarbetet: ”Upplevelsevärden och on-line fotografier: ett kund-centrerat perspektiv på värdeskapande i naturturism”. Eugenio Conti är doktorand vid Högskolan Dalarna i turismvetenskap samt inskriven på forskarutbildningen vid Mittuniversitetet, Östersund. Inom Ingoskog-projektet har han genomfört studier kring skogsbaserade upplevelser och värdeskapande i Inre Skandinavien. Opponent på seminariet var Lusine Margaryan, Mittuniversitetet.