“Economic Gain vs. Ecological Pain—Environmental Sustainability in Economies Based on Renewable Biological Resources” heter artikeln, som publicerades i slutet av april på open access publishers MDPI, Sustainability. Den är skriven av Simen Pedersen, Kristin E. Gangås, Madhu Chetri samt  nu bortgångne Harry P. Andreassen. Artikeln behandlar bland annat de två huvudsakliga internationella strategierna för att säkerställa en hållbar miljö: en är att utveckla en global biobaserad ekonomi eller bioekonomi för att möta den ökade efterfrågan på varor och produkter för att upprätthålla vår välfärd och att minska klimatförändringarna. Å andra sidan är ett mål att minska de negativa effekterna på naturen och naturliga livsmiljöer för att bevara och underhålla ekosystem samt genom styrning minska förlusten av biologisk mångfald. Det finns en avvägning mellan dessa två strategier; när vi ökar engagemanget för bioekonomin genom att intensifiera biomassaproduktionen, utmanar vi samtidigt den biologiska mångfalden genom det ökade trycket på biologiska råmaterial.