I projektet Ingoskog – Innovation för grön omställning i skogen, har forskare och praktiker testat Landskapsresursanalys som en modell för att synliggöra skogens olika värden i norra Klarälvsdalen och Trysiltrakten. Nu vill vi berätta vad vi sett och vad vi lärt oss.

Under dagen får vi ta del av forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Norge och arbetet med det regionala skogsprogrammet i Värmland. Vi kommer att få tillfälle att utbyta erfarenheter och ha tematiska diskussioner. Medverkar gör forskarna Margareta Dahlström, Nina Christensson och Jan Haas samt Linda Jakobsson, projektledare Skogsstyrelsen och Mathea Liberg, rådgivare vid Trysilvassdraget Skogseierlag.

Datum: 18 november 2019, kl. 12-16.00, vi börjar med lunch.
Plats: Klarälvdalens Folkhögskola, Stöllet
Anmäl dig senast fredag 25 oktober via e-post ingoskog@kau.se.
Ange namn samt eventuella allergier eller andra kostönskemål (lunchen är vegetarisk).
Frågor? Hör av dig till dagens moderator Anna Blomquist, tel 072-700 64 66.