.. Ni hade en workshop om skogens olika värden på Utmarksmuséet i norra Klarälvdalen i mitten av maj. Hur gick det?
– Det var jättekul, mycket energi och vi fick med oss massor av material att arbeta vidare med.
Vilka var där?
– Vi hade bjudit in olika människor med olika intressen för området i norra Klarälvdalen, både markägare, lokala företagare, representanter för olika föreningar i området, boende med flera. Det var en grupp på 14 personer och så några av oss forskare.
Vad pratade ni om?
– Vi hade bett var och en att ta med sig någon sak som symboliserar hur de ser på skogens värden. Är det naturupplevelsen, återhämtning, arbete, jakt, bärplockning eller något annat som är viktigt? Alla deltagare fick berätta om vad skogen betyder för dem och samtidigt knyta sina berättelser till platser på kartor över området.
Vad var syftet?
– Vi vill hitta ett arbetssätt, en metod, där olika intressen för skogen kan identifieras och mötas. Idag konkurrerar olika intressen om skogen – som råvara till exempelvis papper- och massaindustrin, biobränsle, turism, naturvärden med mera. Det handlar också om att människor ska kunna leva och bo i de här områdena. Grunden i arbetssättet är hämtat från norska modellen Landskapsresursanalys, som vi har modifierat lite. I höst blir det en uppföljande workshop och under tiden ska vi försöka överföra det insamlade materialet från första workshopen till en digital karta med hjälp av GIS – geografiska informationssystem. Workshopen ingår som en del i forskningen inom Innovation för grön omställning i skogen, Ingoskog. Det är ett EU Interreg-projekt med svenska och norska partners i området Inre Skandinavien.

Se filmen med exempel på hur skogens värden kan fångas i en berättelse, med Margareta Dahlström, projektledare för Ingoskog