– For oss er det viktig å bidra til noe som kan skape verdi og praktisk nytte for våre medlemmer. I den sammenheng er forskning og innovasjon viktig for å bygge spisskompetanse. Det gjør vi nå sammen med Ingoskog-prosjektet sier Kristian Bjørnstad, utviklingsleder i Trysilvassdragets Skogeierlag (TVS).

Trysil er Norges største skogkommune med en stor turistnæring. Trysil er mest kjent for sitt skiområde – Norges største og en av de første i Europa med sertifiseringen ”Sustainable Tourism” (holdbar turisme). Men her finnes også store naturområder som alt flere besøkere setter pris på. TVS tar et lederskap på naturbasert reiselivsutvikling i regionen.

Trysilvassdragets Skogeierlag har 275 familieskogeiere som sine medlemmer. Med sin uviklingsavdeling arbeider de med kompetanseutvikling, prosjekter og oppdrag som bidrar til økt verdiskaping for grunneierere i Trysil og Engerdal. Det handler om jakt, fiske, guiding, matopplevelser, kurs, ulike arrangement og andre opplevelser i dette store området. Trysilvassdragets Skogeierlag er en av partnerorganisasjonene i Ingoskog. Samarbeidet med forskerne i Ingoskog er viktig for å bygge den spisskompetansen som kommer grunneierne til gode.

-Målet er å jobbe mer med forskning og utvikling.  Å kunne bli en brobygger mellom forskning og praktisk nytte. Kravet fra vår side når det gjelder vår deltagelse i Ingoskog er at forskningen skal kunne brukes av våre medlemmer. Forskningsdelen er viktig for oss, men også samarbeidet med andre i Indre Skandinavia spiller en viktig rolle, sier Kristian Bjørnstad.

Med fokus på skogens verdi.
I Norge ligger fokus for besøksnæringen i hovedskap på fjell og fjord. Det er få som forsker på og utvikler skogsbasert besøksnæring. Det gjør samarbeidet med Ingoskog desto viktigere. Her har vi i Trysil mye å lære av Sverige.

-Vi jobber med de medlemmene som har aktive prosjekter på sine eiendommer, ca 25 stk. Vi jobber også med et ti-talls guider. Det vi undersøker er hvordan vi kan identifisere og utvikle skogens ulike verdier. Om vi ser på mørke – hvordan utvikler vi det ? For eksempel gjennom å se på muligheten for stjernekikking. Vi ser også mulighetene i stillhet, natur og helse, som blir stadig mer interresant for en stressende befolkning. I den forbindelse er Ingoskogs delprosjektet om besøksnæring og sosiale medier med fokus på Instagram i Fulufjellet av stor interesse. Det er en god ressurs å ha når vi skal beskrive opplevelser konstaterer Kristian.

Ingoskog arbeider for å finne metoder og arbeidsmåter for å øke innovasjonskraft og forskning hos høyskoler, klusterorganisasjoner, bedrifter, organisasjoner og befgolkningssamhold i Indre Skandinavia. Gjennom grønn omstilling der skogen er en ressurs kan menneskers mulighet til ny inntekt og regionens attraktivitet forsterkes. Prosjektet finansieres av Europeiske regionale utviklingsfond gjennom Interreg-Norge, delområdet Indre Skandinavia og innsatsområdet Innovative Miljøer.

Les mer på trysilvassdraget.no