2018-12-06. Representanter för den brasilianska regeringen besökte under två dagar Värmland för att hämta inspiration till regional utveckling. En gedigen presentation av arbetet inom Akademin för smart specialisering och besök på konferensen Business from bioeconomy stod på programmet.

– Vi har också stora skogar, utmaningar med regional utveckling och behov av att få fler delar av samhället att engagera sig för en hållbar utveckling, säger Ramos Braga Irani, rådgivare till Brasiliens minister för regional utveckling.

Fler delar av samhället behöver delta
Smart specialisering handlar om att hitta områden som en region redan är stark inom och där det finns möjlighet att bli internationellt konkurrenskraftig. I Värmland pekas sex områden ut. Ett av områdena är skogsbaserad bioekonomi som presenterades av Margareta Dahlström, professor vid Karlstads universitet, föreståndare för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande samt projektledare på svenska sidan för EU-interreg-projektet Ingoskog.

– Allt som kan tillverkas av fossila resurser kan ersättas med biomassa från skogen, men för att det ska ske på ett hållbart sätt ekonomiskt, socialt och miljömässigt behöver forskningen breddas, så att hela samhället är engagerat.Vi behöver vidga den etablerade treenigheten av forskare, näringsliv och myndigheter till att också omfatta föreningar, frivilligorganisationer och enskilda medborgare. Då får vi fler perspektiv, mer data och viktiga kunskaper.

Brasilianska delegationen inspirerades av smart specialisering i Värmland
– Det var för att få just inspiration till att fortsätta utveckla regionala strategier i Brasilien som vi valde att besöka Värmland, sa Ramos Braga Irani. Och det har vi fått.

Bakgrund till besöket
Akademin för smart specialisering är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland för förnyelse av värmländskt näringsliv, offentlig sektor och forskningen vid Karlstads universitet. Bakgrunden till det brasilianska besöket är att Anders Olsson, strateg inom regional tillväxt på Region Värmland, besökte huvudstaden Brasilia för att berätta om arbetet med smart specialisering, något som väckte intresse för att komma hit och se det på plats.