Projektets medlemmar samlades i Apertin den 26 september 2017 för en gemensam workshop och kick-off för projektet.