Hur ska vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det handlar ett nytt Interregprojekt om, ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet, Högskolan i Dalarna, Trysilvassdragets skogeierlag, Paper Province, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Värmland, Hedmark Fylkeskommune med flera.

Sammanlagt har projektet 17,8 miljoner till sitt förfogande varav 9,7 miljoner förvaltas av Karlstads universitet som är projektägare på den svenska sidan. Høgskolen i Innlandet är projektägare på den norska sidan.

– Genom projektet kommer vi att förstärka kapaciteten för att arbeta för grön omställning och innovation i skogen. Vi får en gemensam förståelse för hur grön omställning kan användas för hållbar innovation och nya metoder sprids för användning av de olika aktörerna som deltar i projektet, säger Margareta Dahlström, professor i kulturgeografi och föreståndare för Centrum för forskning om regionalt samhällsbyggande, CRS, som leder projektet på svenska sidan.