Skogens turisme-og opplevelsenæring

Personer går i skogen med vy över kyrka

 Skogens turisme- og opplevelsesnæring kan bidra til at skogens mange verdier kan realiseres gjennom systematisk tverrfaglig utvikling. I land som blant annet Finland, Østerrike og Canada har de utarbeidet nasjonale skogsplaner (National Forest Plan) for flerbruk av skogen, som også omfatter turisme10. I Sverige og Norge pågår också ett arbete kring nasjonale skogsplaner.

Området vil ta for seg forholdet til annen teori og praksis på området, slik som destinasjonsutvikling, opplevelsesdesign, innovasjonsprosesser, samt motstridende økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige interesser i skoglandskapet for å realisere verdiskaping på eiendoms- og regionnivå. I tillegg vil det gjennom samarbeid med private og offentlige aktører innen skognæringen og reiselivsaktører utarbeides en forståelse for kritiske suksessfaktorer for realisering av verdiskapingspotensialet innen skogens turisme-og opplevelsesnæringer. I dette arbeidet vil et hovedpunkt være å undersøke og beskrive opplevelseskvalitetene i skoglandskapet som kan gi de besøkende en tilleggsverdi. Disse opplevelseskvalitetene vil inkludere både naturgitte omgivelser og menneskeskapte omgivelser i skoglandskapet11. Disse kvalitetene vil kalibreres og prioriteres gjennom markedsanalysen og markedsundersøkelser med mål om å utvikle eksisterende modeller og teorier til operative nye verktøyer. Eksisterende forretningsmodeller og samarbeidsmodeller vil bli analysert og vurdert opp mot kritiske suksessfaktorer avdekket i arbeidet. For å synliggjøre skogens turisme- og opplevelsesnæringer og deres behov for innovasjon, vil nye bærekraftige forretningsmodeller utvikles i samarbeid med de skogbaserte næringene.

 

Rapporter: