Grön omställning tema i Torsby

Grön omställning tema i Torsby

2018-12-18: Hur kan vi göra grön omställning tillsammans? Det var temat för ett lunchseminarium, som CRS arrangerade tillsammans med Global kunskap. Ida Grundel och Margareta Dahlström presenterade bland annat resultat från projektet Omställning till en ansvarsfull...
Instagram ger svar på upplevelser av Fulufjället

Instagram ger svar på upplevelser av Fulufjället

Vilken betydelse har en naturupplevelse för människor och vilka känslor väcker den? Vad är själva kärnan och värdet i upplevelsen? För att få svar på bland annat dessa frågor, använder sig forskare inom Ingoskog av sociala medier. På instagram letar de efter särskilt...
Workshop med fokus på bioekonomins utmaningar

Workshop med fokus på bioekonomins utmaningar

BioWiseTrans är ett nordiskt nätverksprojekt med syftet att upprätthålla och utveckla ett unikt gränsöverskridande (tvärvetenskapligt och intressentinkluderande) nätverk för att studera och driva omställningen till en ny och primärt mark- och biomassabaserad...
Kick off för InGo

Kick off för InGo

Projektets medlemmar samlades i Apertin den 26 september 2017 för en gemensam workshop och kick-off för projektet.
InGo – ett projekt för en grön omställning

InGo – ett projekt för en grön omställning

Hur ska vi främja forskning och innovation för en grön omställning med skogen som resurs? Det handlar ett nytt Interregprojekt om, ett samarbete mellan Karlstads universitet, Høgskolen i Innlandet, Högskolan i Dalarna, Trysilvassdragets skogeierlag, Paper Province,...